kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy SZKOLENIA BHP, PIERWSZA POMOC, PPOŻ, SŁUŻBA BHP, HACCP

    Witamy Państwa na stronie internetowej firmy BHP Inka. Nasza firma działa na rynku usług i szkoleń BHP już blisko 10 lat. Powstała ona na bazie długoletniego doświadczenia jej właściciela w pracy w służbie BHP dużej firmy przemysłowej.  BHP Inka posiada dwie filie, pierwszą w Sosnowcu i drugą nieopodal Gliwic i Zabrza, co pozwala nam na  sukcesywne rozszerzanie obszaru, na którym pracujemy. Oferta naszej firmy jest kompleksowa. Oferujemy Państwu szereg usług, w skład których wchodzą m.in. wstępne szkolenia BHP, okresowe szkolenia BHP, kursy pierwszej pomocy, szkolenia ppoż, usługi związane z ochroną środowiska oraz prowadzeniem dokumentacji BHP i wiele innych.

             Szkolenia wstępne BHP prowadzimy dla firm, które zatrudniają w swoich szeregach nowych pracowników. Przeprowadzenie takiego szkolenia BHP jest wymagane od każdego pracodawcy, a uczestnictwo w nim obowiązkiem wszystkich pracowników. Szkolenie wstępne BHP dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Bez uczestnictwa w tym szkoleniu pracownik nie może podjąć pracy.

             Szkolenia okresowe BHP prowadzone są dla pracowników firm, którzy przeszli przed przystąpieniem do pracy szkolenie wstępne i pracują na swoim stanowisku pracy już jakiś czas. Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkoleń i częstotliwości z jaką należy je przeprowadzać znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia” na naszej stronie internetowej.

             Szkolenia i kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy pierwszej pomocy prowadzimy od wielu lat zarówno dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy (obowiązek pracodawcy), jak i dla innych zainteresowanych osób. 

W celu zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego kursu zatrudniamy w swoich szeregach znakomitego i czynnego zawodowo ratownika medycznego amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego w Polsce. Kurs pierwszej pomocy podzielony jest na dwie części. Pierwszą z nich jest teoretyczny wykład, z którego uczestnicy dowiadują się m.in. jak zachować się w przypadku wypadku drogowego, zasłabnięcia, zakrztuszenia, podejrzenia zawału, ataku padaczki, opatrywania ran i wielu innych istotnych rzeczy. Druga część, będąca częścią praktyczną, pozwala na przyjrzenie się profesjonalnie przeprowadzonej akcji reanimacyjnej oraz osobiste przećwiczenie jej na specjalnych fantomach dorosłego, dziecka i noworodka, a także zapoznanie się z urządzeniem AED – automatycznym, zewnętrznym defibrylatorem.

             Szkolenia przeciwpożarowe. Obowiązkiem pracodawcy, poza zapewnieniem szkoleń BHP swoim pracownikom oraz wyznaczeniem osób do udzielania pierwszej pomocy, jest również powołanie osób zajmujących się w zakładzie pracy zwalczaniem pożarów oraz ewakuacją. Tacy ludzie muszą być oczywiście przeszkoleni. Największym bowiem sprzymierzeńcem pożaru jest panika i niewiedza. Warto, więc przygotować swoich pracowników na wystąpienie takiego zagrożenia. Z pewnością znacząco zwiększy to ich i Państwa bezpieczeństwo oraz pozwoli uniknąć wielu dodatkowych zagrożeń.

             Zapraszamy do współpracy oraz odnalezienia naszego profilu na Facebooku!

   Szczegóły oferowanych państwu szkoleń bhp:

Organizujemy i szkolimy w dziedzinie BHP - szkolenia wstępne i okresowe wszystkich grup zawodowych. 
Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 
Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych.
Szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców i osób kierujących innymi pracownikami.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników służby BHP i  innych pracowników wykonujących zadania tej służby.
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP.
Szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę.
Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej - dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży  z zakresu bezpiecznych zachowań.
Szkolenie w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
Szkolenie w zakresie  ochrony przeciwpożarowej - skierowane do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji.
Uczymy sporządzać dokumenty związane z oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych miejsc i stanowisk pracy oraz dokumentacje wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy. 
Szkolenia prowadzimy w formie stacjonarnej, metodą samokształcenia kierowanego oraz w formie e-learningu.

                                                                                                                                                                                     Zespół BHP Inka