kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Ochrona Środowiska

Chrońmy nasze śląskie środowisko

Pomagamy firmom w ustalaniu wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz opracowujemy operaty wodnoprawne, uzgodnienia i zapewniamy pomoc
w uzyskaniu pozwoleń. W razie potrzeby jesteśmy też w stanie dojechać do Państwa w każde wskazane przez Was miejsce. Przygotowujemy opracowania środowiskowe oraz wszelkie niezbędne dokumentacje dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko pod kątem ochrony przyrody,
np. dla budowy dróg. Przygotowujemy dokumentację środowiskową dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie korzystania ze środowiska oraz jego ochrony. Naliczamy opłaty środowiskowe i wykonujemy sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich.