kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

USŁUGI PPOŻ

Obsługa przeciwpożarowa szkół, szpitali, przedszkoli, biur, magazynów i innych obiektów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dziennik Ustaw z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109, poz. 719 pracodawca jest zobligowany do publicznego udostępniania instrukcji postępowania na wypadek pożaru, numerów telefonów alarmowych oraz zasad ewakuacji z budynku.

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego pracowników przebywających w obiekcie oraz możliwość natychmiastowego bezpiecznego opuszczenia obiektu. Jednym z obowiązków pracodawcy jest też wyznaczenie pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji. Idziemy w sukurs pracodawcom proponując tego typu szkolenia oraz obsługę firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, wyznaczamy drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczamy sprzęt przeciwpożarowy w firmie.