kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Służymy pomocą prawną w zakresie prawa pracy. Obejmuje ona zakres związany z:

  •     Stosunkiem pracy
  •     Wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy
  •     Obowiązkami, jakie nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy
  •     Czasem pracy i jego ewidencją
  •     Ochroną pracy kobiet
  •     Zatrudnianiem młodocianych
  •     Urlopami pracowniczymi
  •     Bezpieczeństwem i higieną pracy
  •     Prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika