kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Instrukcje BHP, oceny zgodności maszyn

Opracowujemy instrukcje bezpiecznego posługiwania się maszynami i urządzeniami, instrukcje bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ocen zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami BHP.
Sporządzanie instrukcji BHP (art. 207 Kodeksu Pracy) w zakresie użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi i procesów pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami nakazuje, aby pracodawca posiadający maszyny i urządzenia zakupione przed 01.01.2003 r. dostosował je do minimalnych wymagań BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w procesach pracy.