kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Pomoc w realizacji nakazów PIP, PIS, PSP, ZUS

Polecamy usługi w kompleksowej realizacji wydanych decyzji (min. ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp, instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp) oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień. pokontrolnych nakazów PIP, PIS,  ZUS związanych z BHP oraz pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Straży Pożarnej związanych z bezpieczeństwem pożarowym.