kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Ocena ryzyka zawodowego

Proponujemy Państwu profesjonalne opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (dyrektywa Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

Realizacja usługi przebiega w następujących etapach:

  •     Klasyfikacja czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy
  •     Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy wg. rodzaju i intensywności z jaką występują
  •     Identyfikacja możliwych chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy
  •     Określenie zagrożenia dla środowiska i mieszkańców (w otoczeniu firmy)
  •     Analiza ryzyka zawodowego
  •     Opracowanie dokumentacji oceniającej ryzyko
  •     Zalecenie środków profilaktycznych wymaganych przepisami prawnymi i normami, określającymi minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na analizowanym stanowisku


Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o profesjonalny program komputerowy.