kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP

Wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przynosi wiele wymiernych korzyści, które usatysfakcjonują pracodawcę. Należą do nich:

  •     Wzrost poziomu bezpieczeństwa
  •     Skuteczne zapobieganie wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a co za tym idzie, obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  •     Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za czasową lub stałą niezdolność do pracy
  •     Obniżanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia
  •     Planowe wydatki ponoszone z tytułu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w środowisku pracy
  •     Korzyści socjalno-zdrowotne: zdrowy pracownik w zdrowym środowisku pracy to wyższa wydajność i efektywność pracy