kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

szkolenia wstępne bhp katowice

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest szkolenie bhp pracowników. Kodeks Pracy informuje, że należy zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, a także winni być oni zapoznani z zasadami i przepisami BHP przed przystąpieniem do pracy. W tym celu organizuje się wstępne szkolenia BHP. W ofercie naszej firmy znajduje się nie tylko kompleksowa obsługa BHP firm, ale również wspomniane już szkolenie wstępne BHP. Szkolenia tego rodzaju dzielą się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Szkolenie wstępne ogólne może przeprowadzać specjalista spoza zakładu pracy, albo pracodawca, który pełni rolę służby BHP w swojej firmie. Instruktaż stanowiskowy natomiast może prowadzić bezpośredni przełożony lub pracodawca. Muszą oni jednak spełniać jeden podstawowy warunek – obowiązkowo powinni odbyć szkolenie bhp dla pracodawców i kierujących innymi pracownikami. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i ich programy ramowe zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Co istotne, szkolenia wstępne BHP są jednym z elementów, które zapewniamy, jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam obsługę BHP firm. Miejscem naszej pracy jest przede wszystkim województwo śląskie, ale jeśli istnieje taka potrzeba dojeżdżamy do klientów i szkolimy na terenie całego kraju.

                                                                                    Zapraszamy do współpracy z BHP INKA!