kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Ocena warunków bhp na stanowiskach pracy

Ocena warunków bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
O
bowiązek ten wynika min. z następujących aktów prawnych:

  •     art. 207 Kodeksu Pracy
  •     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
  •     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe